Back to top

De omstreden stof Bisphenol A is “toxisch” en “erg zorgwekkend”. Dat stelt het Europees Hof van Justitie in een vonnis.

Back to top
17 juli 2019

Bisphenol A, kortweg BPA, is een chemische stof die alomtegenwoordig is in consumentenproducten zoals blikjes, plastic flessen, speelgoed, schoenen en papier. Maar de stof is ook al jaren erg omstreden, onder meer door haar hormoonverstorende eigenschappen. Vooral bij kinderen wordt ze in verband gebracht met gedragsstoornissen en een hoger risico op hormonale kankers. 

Lees meer