Back to top

De Gezondheidsraad heeft het advies 1,2-dichloorethaan gepubliceerd.

Back to top
27 augustus 2019

 

De Gezondheidsraad heeft het advies 1,2-dichloorethaan gepubliceerd. De Commissie Gezondheid en beroepsmatige blootstelling aan stoffen (GBBS) van de Gezondheidsraad heeft geschat welke luchtconcentraties overeenkomen met deze risiconiveaus. Ze komt respectievelijk op 0,126 milligram (mg) per kubieke meter (m3) en 12,6/m3.

Bekijk het advies

Dit advies is uitgebracht in het Engels en heeft een Nederlandstalige samenvatting.