Back to top

De FNV stelt voor om binnen de Inspectie SZW een Team Handhaving Grenswaarden in te stellen

Back to top
29 april 2019

Tijdens de speech van Kitty Jong tijdens workers memorial day stelt zij o.a. dat binnen de Inspectie SZW een Team Handhaving Grenswaarden (blootstelling gevaarlijke stoffen) ingesteld moet worden. 

Lees meer