Back to top

Chemische veiligheid van insectenkweek vergt aandacht in onderzoek

Back to top
31 augustus 2020

Wageningen Food Safety Research voert onderzoek uit naar de chemische veiligheid van insectenkweek. In studies die tot nu toe zijn uitgevoerd werd gekeken naar de ophoping van insecticiden, mycotoxinen en zware metalen als cadmium, arseen en lood. De resultaten blijken sterk te verschillen per insectensoort en per contaminant.

Lees meer