Toxic: Alles onder controle

Back to top

Blootstelling van werknemers aan restanten fipronil in behandelde stallen

Back to top
3 januari 2018

In de zomer van 2017 is maatschappelijke zorg ontstaan vanwege de vondst van fipronil in eieren als gevolg van illegaal gebruik. Hierdoor is onder andere de vraag gerezen of werknemers in stallen die met fipronil zijn behandeld aan deze stof zijn blootgesteld. Lees meer