Back to top

Blootstelling aan pesticiden verhoogt kans op spierziekte ALS

Back to top
4 maart 2019

Blootstelling aan pesticiden en andere vervuilende stoffen kan de kans op de ontwikkeling van ALS doen toenemen, waarschuwt een nieuwe studie. Bovendien zal de aftakeling als gevolg van de neurodegeneratieve spierziekte, versnellen. Tegen ALS is geen behandeling mogelijk.

lees meer