Toxic: Alles onder controle

Back to top

Blootstelling aan bestrijdingsmiddelen mogelijk schadelijk voor gezondheid

Back to top
9 augustus 2018

Blootstelling aan bestrijdingsmiddelen kan mogelijk gezondheidsschade veroorzaken, zoals de ziekte van Parkinson. Welke bestrijdingsmiddelen daarbij precies een rol spelen, is slechts gedeeltelijk bekend. Ook is het de vraag of buitenlandse studies relevant zijn voor de Nederlandse situatie, merkte de Gezondheidsraad al in 2014 op.

Maartje Brouwer bracht langdurige blootstelling aan bestrijdingsmiddelen in kaart voor verschillende (internationale) studies en onderzocht het verband tussen blootstelling en de ziekte van Parkinson in twee Nederlandse studies. Brouwer promoveert op 23 februari 2018 aan de Universiteit Utrecht.

Lees meer