Toxic: Alles onder controle

Back to top

Blootstelling aan bestrijdingsmiddelen mogelijk schadelijk voor gezondheid

Back to top
20 februari 2018

Blootstelling aan bestrijdingsmiddelen kan mogelijk gezondheidsschade veroorzaken, zoals de ziekte van Parkinson. Welke bestrijdingsmiddelen daarbij precies een rol spelen, is slechts gedeeltelijk bekend. Ook is het de vraag of buitenlandse studies relevant zijn voor de Nederlandse situatie, merkte de Gezondheidsraad al in 2014 op.

Lees meer