Back to top

Besluit kwik en kwikhoudende producten

Back to top
18 februari 2019

Besluit voor de wijziging van het Besluit kwik en kwikhoudende producten milieubeheer, het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen en het Activiteitenbesluit milieubeheer. Het besluit (kwikverordening) bevat een verbod op productie, invoer en uitvoer voor kwikhoudende producten en een verbod op de invoering van nieuwe kwikhoudende producten.

Lees meer