Wij gaan voor een wereld waarin werk geen leven meer kost

Back to top

Bedrijfsleven: beleid zeer zorgwekkende stoffen provincie Zuid-Holland slecht voor investeringsklimaat

Back to top
15 januari 2020

Het recent vastgestelde beleid voor (potentieel) zeer zorgwekkende stoffen van de provincie Zuid-Holland leidt in de praktijk tot onnodige regeldruk en is slecht voor het investeringsklimaat. Dat stelt het bedrijfsleven vertegenwoordigd door Deltalinqs, VNCI, VNPI, VOTOB en Havenbedrijf Rotterdam in een brief aan gedeputeerde Bom-Lemstra van de provincie Zuid-Holland. De partijen pleiten voor een realistische aanpak die niet verder gaat dan huidige regelgeving.

De provincie Zuid-Holland gaat volgens het bedrijfsleven verder dan nationale wet- en regelgeving door voor potentieel zorgwekkende stoffen uit voorzorg in beginsel eenzelfde beleid te voeren als zeer zorgwekkende stoffen. Potentiële ZZS zijn stoffen die mogelijk voldoen aan de ZZS-criteria, maar (nog) niet als ZZS zijn geïdentificeerd. Dit kan zijn omdat bepaalde gegevens ontbreken, of omdat de evaluatie van de beschikbare gegevens nog moet plaatsvinden.

lees meer

 

PS: ZZS stoffen zitten sinds kort ook in Toxic Safety Solution