Back to top

Beantwoording vragen over strategie voor duurzame chemische stoffen en BNC-fiche

Back to top
14 januari 2021

In deze brief beantwoord ik de vragen gesteld door leden van de vaste commissies voor Economische Zaken en Klimaat/Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving naar aanleiding van de mededeling van de Europese Commissie (EC) inzake een strategie voor duurzame chemische stoffen en het BNC-fiche over deze mededeling (18 december 2020, kenmerk 168080). De leden van de fractie van de PvdA vragen of chemicaliën ten behoeve van de landbouw, waaronder kunstmest, aandacht krijgen in de Chemicaliënstrategie voor duurzaamheid. Deze leden vragen of er een aparte strategie wordt ontwikkeld op het terrein van het gebruik van chemische middelen in de landbouw, hoe het hiermee staat en hoe beide strategieën zich tot elkaar verhouden. Als het gebruik van chemische middelen in de landbouw al wel (impliciet) in de ambitie is opgenomen, vragen deze leden wat het standpunt van de regering is op dit terrein en op welke wijze de regering dit standpunt gaat.

Lees meer