Back to top

Beantwoording vragen over de ziekte van Parkinson en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen

Back to top
1 september 2020

Hierbij zend ik u, mede namens de minister voor Medische Zorg en Sport, de antwoorden op vragen van het lid Dik-Faber (ChristenUnie) over de ziekte van Parkinson en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen (ingezonden op 15 juli 2020 met het kenmerk 2020Z1

Lees de kamerbrief