Back to top

Arbeidsinspectie raakt overwerkt

Back to top
31 juli 2018

De Inspectie SZW, de voormalige Arbeidsinspectie, komt onvoldoende toe aan het voorkomen van ongevallen op het werk. De dienst is vooral bezig met het onderzoeken van ongelukken die al gebeurd zijn, zegt inspecteur-generaal Marc Kuipers.

Lees meer.