Back to top

Arbeidsinspectie Programma Bedrijven met gevaarlijke stoffen in 2022

Back to top
24 november 2021

Doelen Arbeidsinspectie Programma voor 2022

Het programma heeft voor 2022 een aantal activiteiten geformuleerd, zoals:

  • het uitvoeren van ongeveer 1200 inspecties op het gebied van chronische blootstelling gevaarlijke stoffen (zoals dieselmotoremissie, lasrook), waarvan 180 bij Brzo-bedrijven;
  • minimaal 220 inspecties gericht op ioniserende straling;
  • inspecties bij bedrijven in de branche gieterijen en smelterijen (uit eerdere verkenning is gebleken dat blootstelling aan gevaarlijke stoffen onvoldoende wordt beheerst);
  • overeenkomstig de toezeggingen aan de Tweede Kamer deelnemen aan minimaal 90% van de geplande gezamenlijke inspecties in Brzo+-verband;
  • gerichte inspecties uitvoeren bij ten minste 50 bedrijven met procesveiligheidsrisico’s die niet Brzo-plichtig zijn;
  • in Brzo+-verband een onderzoek starten naar verouderde procesveiligheidsapparatuur (ageing) en acties uitzetten om dit onderwerp op de agenda te krijgen en houden bij Brzo-bedrijven en de betrokken brancheverenigingen (dit in reactie op een rapport door Onderzoeksraad voor de Veiligheid);
  • samen met de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) de Staat van de nucleaire veiligheid en stralingsbescherming uitbrengen.
  • op basis van de resultaten van een enquête onder bedrijfsartsen (2021) inzetten op gezamenlijke interventies om aandacht voor blootstelling aan gevaarlijke stoffen te verbeteren.

Lees meer