Toxic: Alles onder controle

Back to top

Arbeidsinspectie licht Horeca voor over inspectieproject

Back to top
1 november 2017

De Arbeidsinspectie heeft op donderdag 26 october voorlichting gegeven in Bonaire aan horecabedrijven over het inspectieproject ‘Horeca 2017’. wat loopt van 1 november tot 1 mei 2018. 

Lees meer