Toxic: Alles onder controle

Back to top

Antwoorden op Kamervragen over lekkages in leidingen AkzoNobel

Back to top
14 februari 2018

Minister Wiebes (EZK) beantwoordt vragen van het Kamerlid van Tongeren (Groenlinks) over de berichtgeving over lekkages in het nieuw aangelegde deel van het leidingennetwerk van AkzoNobel.

lees meer