Toxic: Alles onder controle

Back to top

5 vragen over de brief aan de 2e Kamer over gevaarlijke stoffen

Back to top
11 juni 2018

Onlangs stuurde staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Tamara van Ark, een brief aan de Tweede Kamer waarin zij het parlement informeert over de ernst en de gevolgen van beroepsziekten, in het bijzonder veroorzaakt door blootstelling aan gevaarlijke stoffen.

Lees meer