Toxic: Alles onder controle

Back to top

13 vragen en antwoorden over Inspectie SZW

Back to top
22 februari 2018

De Inspectie SZW werkt aan eerlijk, gezond en veilig werk en bestaanszekerheid voor iedereen. Zo nu en dan bestaan er onduidelijkheden over Inspectie SZW taken en bevoegdheden. 

Bekijk daarom de 13 vragen en antwoorden over Inspectie SZW.

Lees meer