Toxic: Alles onder controle

Back to top

Nieuw en Unieke MVK-opleiding modulair te volgen en af te nemen

Vraag naar veiligheidsprofessionals is toegenomen

Zoals u weet is de gewijzigde Arbowet na de overgangsregeling van een jaar definitief ingevoerd en wordt deze vanaf 1 juli jongstleden 2018 door de Inspectie SZW gehandhaafd. De vraag naar gekwalificeerde veiligheidsprofessionals zoals de wettelijk verplichte preventiemedewerkers, arbo-coördinatoren, HSE-ers etc is hierdoor gestegen.

Bent u een veiligheidsprofessional en werkzaam op het gebied van arbeidsveiligheid en arbeidsomstandigheden of bent u nieuw binnen dit vakgebied en wilt u zich binnen korte tijd gaan specialiseren en onderscheiden dan is de modulaire MVK-opleiding van Sdu en Toxic® uitermate geschikt voor u.

Unieke modulaire korte MVK-opleiding

De MVK-opleiding van Sdu en Toxic® is opgedeeld in 3 modules. Uniek aan deze MVK-opleiding is dat u ervoor kunt kiezen de hele opleiding in één keer te volgen, maar u kunt er ook voor kiezen om eerst Module 1 te volgen, om daarna aansluitend of op een moment dat het u beter uitkomt, eventueel deel te nemen aan Module 2/3.

Na het volgen van Module 1 mag u zich al Preventiekundige niveau 3 noemen. Dat is al naar 5 lesdagen! 

 

Onze MVK-opleiding biedt u een flexibele structuur waardoor u al snel gekwalificeerd bent en de andere modules kunt volgen wanneer u wilt. Tevens staan we voor kwaliteit en bieden we extra’s die boven de MVK-eisen van SKO uitkomen.

Heeft u interesse in deze extra’s en wilt u meer weten over de modulaire MVK-opleiding van Sdu en Toxic®.

Waarom kiezen voor een arbeidsveiligheid en arbeidsomstandigheden opleiding bij Sdu?

Sdu opleidingen geeft al decennia lang opleidingen en werkt altijd samen met gerenommeerde partners op het gebied van arbeidsveiligheid en arbeidsomstandigheden zoals Toxic® voor de populaire Certified Chemical Safety Expert opleiding. Voor de MVK-opleiding werkt Sdu samen met GPM Training & Consult .

De kwaliteit van de MVK-opleidingen die GPM Training & Consult voor Sdu verzorgt zijn bovengemiddeld van kwaliteit, waarbij het slagingspercentage op een hoog niveau ligt. 

Zie alle data 2019