Back to top

Hoe zorg ik als veiligheidsprofessional dat de werkvloer veilig is?

Welke maatregelen zijn het meest effectief?

Bij het nemen van maatregelen moet u te werk gaan volgens de arbeidshygiënische strategie. Zo neemt u altijd eerst de meest effectieve maatregelen. In volgorde: vervangen, technische maatregelen, organisatorische maatregelen en pas als laatste optie de meer arbeidsbelastende PBM's.

Hoe beslis ik welke maatregelen te nemen?

U brengt per werkproces in kaart welke producten een risicovolle blootstelling veroorzaken. Hierdoor kunt u efficiënt de risico’s aanpakken. Kies vervolgens altijd voor een maatregel volgens de arbeidshygiënische strategie.

Hoe houd ik de kosten van de veiligheidsmaatregelen beheersbaar?

Door te werken volgens de arbeidshygiënische strategie kiest u (doorgaans) ook voor de meest kosten-efficiënte oplossing.