Back to top

Wat moet ik als veiligheidsprofessional bijhouden?

Welke chemische producten gebruiken we?

Inventariseren aan welke producten de werknemers blootgesteld kunnen worden en bij welke werkprocessen dit gebeurt. Dit vervolgens koppelen aan een werkplek, proces of functie

Hebben we de veiligheidsbladen van al deze producten?

SDS’en opvragen van alle aanwezige producten van leveranciers en zorgen dat deze niet verouderen.

Moeten we ook SDS’en maken voor de producten die we hier zelf maken?

U moet SDS’en laten maken van de producten die bij u op locatie worden geproduceerd of gedurende het werkproces worden gemengd.

Wat zijn de risico’s van deze producten?

Controleren van de productinformatie en classificatie in de SDS’en op basis van Europese en Nederlandse wetgeving

Hoe ga ik onze veiligheidsinformatie verwerken? Zowel intern als voor de inspectie?

Vastleggen van productinformatie vanuit SDS'en in:

1. Een RI&E (Risico Inventarisatie & Evaluatie);

2. Een plan van aanpak;

3. Een wettelijk stoffenregister voor intern beleid en externe communicatie richting overheidsinstellingen;

4. Aanvullende registratie voor CMR stoffen, zoals opslag hoeveelheden, wie er met welk product werkt en hoe lang;

5. Aanvullende registratie voor VOS, ZZS, (p)ZZS, SVHC stoffen.

Ben ik dan klaar?

U moet doorlopend de informatie in alle registers actualiseren:

1. Bij verandering van de samenstelling van het product door de fabrikant;

2. Bij classificatie wijziging van REACH, de Nederlandse CMR lijst van SZW en aanvullende classificatielijsten zoals VOS en ZZS;

3. Bij veranderende regelgeving.