Back to top

Hoe ga ik als veiligheidsprofessional de veiligheidsinformatie en maatregelen communiceren?

Wie moeten allemaal geïnformeerd worden over veilig werken met chemische producten?

Alle medewerkers die in aanraking kunnen komen met chemische producten, moet geïnformeerd worden over de risico’s en maatregelen. In ieder geval de OR en de PVT moeten geïnformeerd worden met bijvoorbeeld het productregister en uw blootstellingsscenario's.

Maar denk ook bijvoorbeeld aan een arbo arts, BHV medewerkers en de preventiemedewerker.

Hoe zorg ik dat de nodige informatie op de juiste werkplek terecht komt?

1. Etikettering aanbrengen op de producten in gebruik volgens de classificatie van zowel REACH als de Nederlandse wetgeving;

2. Werkplek Instructiekaarten (WIKs);

3. Trainen van de medewerkers met focus op bewustwording.

Waarom moet ik me inhoudelijk specialiseren in dit onderwerp?

Iedere organisatie met meer dan 25 medewerkers is verplicht een verantwoordelijke aan te wijzen voor het veiligheidsbeleid. Diegene moet in staat worden gesteld om deze functie goed uit te voeren. Bij minder dan 25 medewerkers mag ook de directie deze verantwoordelijkheid dragen. Als er bij minder dan 25 medewerkers geen verantwoordelijke wordt aangewezen, is de directie sowieso verantwoordelijk voor veilig werken en de bijbehorende communicatie.