Back to top

Toxic blootstellingsberekeningen

Deze praktische ECETOC-Tra blootstellingsberekeningstool is zonder ingewikkelde trainingen te gebruiken. Binnen 5 minuten genereert u een blootstellingscenario gevaarlijke stoffen. De tool is praktisch opgezet.

  • U hoeft zelf geen aanvullende productinformatie zoals samenstelling, molaire massa en dampspanning op te zoeken of in te voeren
  • U hoeft zelf geen blootstellingsgrenswaardes op te zoeken of in te voeren of bij te houden.

Wilt u ook eens een blootstellingscenario voor één van uw stoffen genereren? Bel ons op 070 3780162 voor het maken van een afspraak.

Praktisch versus theoretisch

Wij vinden dat blootstelling berekenen niet een theoretische oefening moet zijn waarbij na uren werk er een schattingsuitkomst achter de komma wordt genereerd en waar voor u een dure training moet volgen om het te kunnen gebruiken. Toxic laat zien dat blootstellingsresultaten snel en ook op een verantwoorde wijze gegenereerd kunnen worden. U en uw kerndeskundige houden zo meer tijd over om aan de slag te gaan om maatregelen te treffen op de werkvloer. Daar maakt u het verschil.

    

 

PS: ECETOC-Tra is een geaccepteerd model voor tier 1 blootstellingsschattingen binnen REACH.

Zoals bij alle schattingstools, adviseren wij ook om de resultaten te laten controleren door een kerndeskundige. Diegene kan u ook adviseren bij het nemen van passende maatregelen als de blootstelling te hoog is. Zo weet u zeker dat u een veilige werkomgeving biedt aan uw medewerkers. Heeft u vragen hierover bel met 070 3780162 en download ook de whitepaper Hoe invulling te geven aan de blootstellingsbeoordelingsplicht?