Back to top

NIEUW Toxic Blootstellingsberekeningen is zeer gebruiksvriendelijk en efficiënt, met minder kans op fouten

Blootstelling aan gevaarlijke stoffen berekenen via blootstellingsscenario's hoeft niet moeilijk te zijn.  

Werken met Toxic Blootstellingsberekeningen heeft de volgende voordelen:

U doorloopt stap voor stap het proces van een blootstellingsberekening met heldere toelichtingen.

 U hoeft zelf geen grenswaardes op te zoeken of in te voeren.

 U hoeft zelf geen aanvullende productinformatie zoals samenstelling, molaire massa en dampspanning op te zoeken of in te voeren 

Gekoppeld aan uw huidige productgegevens in Toxic, maar ook als module los te gebruiken met importmogelijkheid voor organisaties die nu een eigen register in Excel hebben.

Gebruikmakend van beproefd en gevalideerd tier 1 model (ECETOC-TRA) voor blootstellingsberekeningen met uitgebreide onderbouwing.

Direct zichtbaar wat de impact is van uw veiligheidsmaatregelen terwijl u deze toevoegt aan uw berekening. Deze stap is per 1 juni j.l toegevoegd. 

Bouw testscenario's bij nieuwe processen of bij het aanpassen van bestaande processen om te zien welke maatregelen getroffen moeten worden.

Overzichtelijke rapportages, aan te passen naar uw wensen en of de vragen van inspecteurs en auditors.

Snel inzichtelijk welke (bedrijfs)processen geraakt worden door wijzigingen in wetgeving en/of grenswaarden. U heeft dit ook inzichtelijk bij wisselende stofsamenstelling wanneer uw Toxic Blootstellingsberekeningen is gekoppeld aan Toxic (Safety Solution).

 Volgens de laatste technische standaarden ontwikkeld. 

 Zonder ingewikkelde en dure (e-)trainingen te gebruiken. 

 U heeft snel een praktisch resultaat waar u mee verder kan, zonder uren te investeren in een reken/schattingsmethodiek waar u zelf veel informatie moet opzoeken en controleren, wat u uiteindelijk een cijfer achter de komma oplevert met hetzelfde resultaat (qua maatregelen). Onze reken/schattingsmethodiek is niet ontwikkeld om u theoretisch bezig te houden maar om u in staat te stellen efficiënt uw medewerkers te beschermen. 

Vragen of u wilt een demo zien? Bel met 070-3780162 of neem contact op via het contactformulier. Deze module is beschikbaar voor live (online) demonstratie. 

 

Met de Toxic Blootstellingsberekeningen heeft u een gebruiksvriendelijke blootstellingsberekeningstool in huis welke volgens de nieuwste digitale standaarden en inzichten is ontwikkeld. Hierdoor biedt de module de vereiste wettelijke inzichten voor uw veiligheidsbeleid en is deze module tegelijkertijd laagdrempelig en door iedereen te gebruiken. Je hebt geen uitgebreide training nodig. Het is fijn om praktisch aan gelijk aan de slag te gaan met blootstelling. Voldoet aan het vier stappen plan van I-SZW.