Back to top

Toxic® Veiligheidsprofessional en Corona de juiste maatregelen. Van werkvloer naar kantoorruimtes

Back to top

13.00 uur Aanvang 

1. Overkoepelend

 • Wat wordt verwacht van de veiligheids- en arboprofessional in deze tijd van de Coronacrisis?
 • Het updaten van de bestaande risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). 
 • De bijdrage van de arbo- veiligheidsprofessional in het beleid rond thuiswerken, zowel de ergonomische aspecten als de werkbelastingsaspecten.

2. Praktisch

 • Het beoordelen of werkruimtes binnen het bedrijf ‘Coronaproof’ zijn: zowel kantoorruimtes als industriële ruimtes.
 • Het beoordelen van de ruimteventilatie te beoordelen en welke criteria moeten daarvoor worden aangehouden?
 • Het adviseren over maatregelen t.a.v. onderlinge afstand, zinvolheid van eenrichtingsverkeer en het plaatsen van schermen. Hoe een evenwichtige afweging te maken.
 • Het gebruik van mondkapjes versus faceshields: de voor- en nadelen van beidde systemen.

14.30 uur - 14.45 uur Pauze

2. Praktisch (vervolg)

 • Opstellen van een protocol over hoe te handelen bij een Covid-19 besmetting. 
 • Praktijksituaties: schermen, ventilatie, filters.
 • Samenvattende learnings tot dit moment

3.  Toekomst

 • Kan beargumenteerd worden afgeweken van de richtlijnen van het RIVM?
 • Wat kan de veiligheidsprofessional in de toekomst verwachten aan biologische gevaren?

16.30 uur -17.00 vragen

€ 175,- excl. BTW p.p.

*Toxic als onderdeel van Sdu BV gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Wanneer u een document download of een andere door ons aangeboden mediavorm zoals webinar of tool dan kunt u meer informatie worden aangeboden, dan wel kunt u benaderd worden door een van onze adviseurs.

Meer hierover leest u in onze algemene voorwaarden.

Actievoorwaarden: wanneer u een whitepaper, webinar downloadt benaderen we u vanuit Toxic één keer met een relevante commerciele aanbieding.