Back to top

Bewustwording voor de werkvloer en lijnmanagers gericht op een sterke veiligheidscultuur

E-learning gericht op bewustwording chemische veiligheid voor de werkvloer en lijnmanagers ten behoeve van een sterke veiligheidscultuur. 

Met o.a. aandachtspunten als gewijzigde ARBO-wetgeving, REACH, risico’s van het werken met chemische producten, het SDS/WIK, opslag, persoonlijke bescherming, incidenten/praktische valkuilen en de mogelijkheid tot CCSE-certificering.

Voor een sterke en zelfbewuste veiligheidscultuur.

In de praktijk spreken wij regelmatig veiligheidsfunctionarissen die aangeven dat zij behoefte hebben aan praktische kennis en voorbeelden voor de werkvloer en het lijnmanagement om veilig te leren werken met chemische producten. Onze e-learning speelt in op deze wens. Door uw werknemers e-learning aan te bieden, bent u beter in staat om ervoor te zorgen dat er binnen uw organisatie zeer bewust veilig en volgens de wetgeving met chemische producten wordt gewerkt. Zo kunt u gezamenlijk ongevallen voorkomen en daardoor boetes en claims vermijden. E-learning biedt u een snelle manier om effectief aan een sterke veiligheidscultuur binnen uw organisatie te werken.

 Veiligheidsbeleid bijsturen door inzicht

Na het maken van de toetsvragen in de e-learningmodule heeft uw medewerker aantoonbare kennis en praktisch inzicht om veilig te kunnen werken met chemische producten. Tevens is hij of zij veel meer bewust van de risico’s. Als administrator van deze module kunt u nagaan wie de toets heeft gemaakt, wanneer de toets werd gemaakt en welke score werd behaald op de verschillende onderwerpen. Op basis van deze resultaten kunt u processen aanscherpen, bijscholen en krijgt u zicht op de mogelijkheden om veiliger te gaan werken met chemische producten.

Van branchegerichte voorbeelden tot maatwerk per organisatie/situatie

De e-learning: basiskennis veilig werken met chemische producten heeft een branchegerichte invulling voor een maximale herkenbaarheid van procedures voorbeelden, beschermingsmaatregelen en producten, U kunt echter ook een stap verder gaan door stoffen en situaties op te geven zodat we die voor u verwerken in de elearningmodule. De inhoud van de e-learning is zodoende afgestemd op de werkpraktijk van uw medewerkers, waardoor ze direct de vertaalslag kunnen maken naar hun eigen werkplek. 

    

 

Naar aanleiding van uw aanvraag bellen wij u op en sturen daarna de Demo toe. Deze Demo wordt professioneel begeleid zodat wij gelijk uw bedrijfsspecifieke e-learning vragen kunnen behandelen. 

Bel met Maaike de Koning op (070) 3780162 voor meer informatie of download de informatiebrochure