'Toxic is een doeltreffende tool'

Hanneke te Beest
KAM-adviseur Felua-groep

Back to top
Back to top

‘Dankzij Toxic weet je wat je moet weten en daardoor kun je gericht werken. En daar draait het om bij veiligheid’, vindt Hanneke te Beest van de sociale werkvoorziening Felua-groep. De actualiteit en bondigheid van informatie, de snelheid waarmee die beschikbaar is en de doeltreffendheid waardeert zij in Toxic.

‘Toen een van onze medewerkers schoonmaakmiddel in de ogen had gekregen, was het ziekenhuis aangenaam verrast door ons correcte handelen.’ Hanneke te Beest is hoger veiligheidskundige en sinds juni 2010 KAM-adviseur bij Felua-groep in Apeldoorn. Ze vertelt over een recent geval waarbij de online database van Toxic is gebruikt. ‘Dankzij het Veiligheidsinformatieblad hadden we precies het juiste gedaan. We hebben direct met een oogdouche gespoeld, waardoor de medewerker geen blijvende gevolgen aan het ongeval heeft overgehouden.

Doeltreffende inventarisatie

Volgens de KAM-adviseur van Felua-groep laat dit de belangrijkste producteigenschap van Toxic zien, namelijk dat het een doeltreffende tool is voor het inventariseren van gevaarlijke stoffen. ‘Onze organisatie heeft het doel om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te begeleiden naar zo regulier mogelijk werk. Het zijn mensen die veel kunnen, maar die om een sociale, fysieke of psychische reden een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Ze werken vaak gedetacheerd bij een regulier bedrijf, maar ook bij Felua-groep zelf. Bij bepaalde werkzaamheden kunnen ze in contact komen met gevaarlijke stoffen. Denk aan brandstoffen en oliën, diverse soorten lijm of schoonmaakmiddelen.’

Veiligheid voor alles

Sinds 2011 hebben we een abonnement op Toxic. De belangrijkste reden is om de veiligheid van onze 1.600 medewerkers te borgen. Daarnaast zorgt Toxic ervoor dat wij voor een groot deel aan de wettelijke verplichtingen voldoet conform de Arbowet voor de registratie van gevaarlijke stoffen. Aanvullend biedt Toxic de mogelijkheid om de inventarisatie, registratie, informatievoorziening en risicobeheersing van gevaarlijke stoffen op orde te hebben. We hebben een abonnement voor ruim 200 stoffen.

‘Toxic staat voor actualiteit, bondigheid een doeltreffendheid van informatie, die ook nog eens snel beschikbaar is.’

To the point

Toxic is to the point, waardoor ik snel inzicht heb in de zaken die er toe doen. Een ander duidelijk pluspunt is de snelheid waarmee de informatie beschikbaar is. Met een paar muisklikken heb je het informatieblad dat je nodig hebt. De basis van veilig en gezond werken is volgens mij een proactief veiligheidsbeleid. Toxic kan hier deel van uitmaken door de overzichtelijke inventarisatie van de stoffen en inzage in de benodigde voorzorgsmaatregelen. Mocht het ondanks alles dan toch fout gaan en moet je reactief handelen, dan is Toxic een doeltreffend middel om snel over te gaan tot de juiste acties. En laat dat nu precies zijn waar het om draait bij veiligheid: preventief, snel en doelgericht handelen.’

 

Wilt u weten waar u staat?