‘Dankzij Toxic hebben we de juiste, actuele informatie over chemische stoffen daar, waar en wanneer we die nodig hebben’

Frank van Asten
manager interne projecten en QHSE Bakker Magnetics

Back to top
Back to top

Bij Bakker Magnetics wisten ze te weinig over de toxische stoffen waarmee wordt gewerkt en ook niet precies waar deze zich in het bedrijf bevinden. Daarom nam het industriële bedrijf een abonnement op een kleine zestig stoffen. Het maatwerk is één van de punten die manager interne projecten en QHSE Frank van Asten het meest aanspreken in Toxic.

Nee, gelukkig hebben zich bij Bakker Magnetics geen incidenten, laat staan calamiteiten met toxische stoffen voorgedaan. Aan de andere kant was de situatie op het gebied van CMR-stoffen allerminst ideaal.’ Aldus vat manager interne projecten en QHSE Frank van Asten de situatie samen die hij in 2014 aantrof bij zijn nieuwe werkgever. Hij vervolgt: ‘Het overzicht van toxische stoffen werd handmatig in een map bijgehouden en was onvolledig. Leveranciers van CMR-stoffen verstrekten ons onvoldoende volledige informatie. We wisten veel te weinig over die stoffen en ook niet waar ze zich in het bedrijf bevonden. Daarom hebben we begin 2015 een abonnement op Toxic genomen. Dankzij Toxic hebben we nu de juiste, actuele informatie over chemische stoffen daar, waar en wanneer we die nodig hebben.’

Magnetische oplossingen en producten 

Het gaat Bakker Magnetics voor de wind. Recent ging de vlag uit omdat het bedrijf door multinational General Electrics werd gevraagd om de magneettechnologie te leveren voor de grootste windmolen ter wereld. Bakker Magnetics ontwikkelt, test en produceert magnetische oplossingen en producten. Het bedrijf, dat in 1971 werd opgericht, is gevestigd in Son en heeft een joint venture in China. De componenten en oplossingen zijn te vinden in producten in uiteenlopende sectoren. Behalve in de generatoren van windturbines ook in onder meer elektromotoren en aandrijvingen. Magneettechnologie wordt ook gebruikt voor recycling, om metalen van andere metalen te scheiden. Een bijzondere toepassing is die in de voedingsmiddelenindustrie, om eventuele (zelfs microscopisch kleine) metaaldeeltjes uit de producten te verwijderen.

 

 ‘Toxic is het meest voor de hand liggende middel. De informatie is volledig, actueel en nu op een centraal punt binnen onze organisatie beschikbaar'

 Frank van Asten, manager interne projecten en QHSE Bakker Magnetics

 

Veiligheid en gezondheid voorop

Frank van Asten werkte geruime tijd voor technologiebedrijf FEI voor hij de overstap maakte naar Bakker Magnetics. Hij is daar verantwoordelijk voor interne projecten voor onder meer verbetering van de klanttevredenheid, optimalisatie van interne processen en de onderlinge samenwerking. Daarnaast behoort QHSE tot zijn takenpakket. Gezondheid en veiligheid van de medewerkers staan daarbij voorop. Dankzij de online database van Toxic voldoe je aan de wettelijke verplichtingen (Arbo-wet) voor inventarisatie, registratie, informatievoorziening en risicobeheersing rondom gevaarlijke stoffen. Toxic is een maatwerkproduct, je betaalt alleen voor de stoffen die je nodig hebt. Bakker Magnetics nam begin 2015 een abonnement op enige tientallen toxische stoffen en breidde dat later uit tot inmiddels een kleine zestig. Metaalverwerking staat centraal in de productie en daarbij worden onder meer diverse soorten lijmen en coatings gebruikt alsmede chemicaliën om te ontvetten. De QHSE-verantwoordelijke heeft een vervangingsbeleid ingezet voor een aantal CMR-stoffen. Het vinden van goede alternatieven blijkt echter niet gemakkelijk en vergt een lange adem.

 

‘Maatwerk is één van de punten die me het meest aanspreken in Toxic. Maatwerk in de zin van de juiste informatie, voor de juiste persoon, to the point en in begrijpelijke taal’.

 Frank van Asten, manager interne projecten en QHSE Bakker Magnetics

 

Altijd actueel

Frank van Asten heeft inmiddels zo’n vijf jaar ervaring opgedaan met Toxic. Als hij nu voor de keuze zou staan een registratiesysteem voor CMR-stoffen in te richten, zou die ook op Toxic vallen. ‘Het is het meest voor de hand liggende middel. De informatie in de safety data sheets is volledig, altijd actueel en nu op een centraal punt binnen onze organisatie beschikbaar. Mooi aan Toxic is ook dat je de informatie zelf kunt verrijken’, aldus Frank van Asten. Dat centrale punt is uiteraard de QHSE-manager zelf. Hij wordt door Sdu dagelijks geïnformeerd over de ontwikkelingen ten aanzien van de CMR-stoffen waar zijn bedrijf op is geabonneerd. De ervaring heeft hem inmiddels geleerd dat het volstaat om elke week een paar keer Toxic te raadplegen voor nieuws en updates.

Bewustzijn creëren

Toxic is uiteraard geen doel, maar een middel. Een middel om de gezondheid en veiligheid van de (productie)medewerkers bij Bakker Magnetics te waarborgen. Inmiddels is haarscherp in beeld welke toxische stoffen in huis zijn en waar ze zich bevinden. Dat is in geval van een calamiteit uiteraard een noodzaak voor interne en externe hulpverleners. Daarnaast is het ook een belangrijk middel om bij de medewerkers een beter bewustzijn over CMR-stoffen te creëren. Vanuit Toxic is het eenvoudig om werkplekinstructiekaarten te genereren. ‘Dat maatwerk is één van de punten die me het meest aanspreken in Toxic. Maatwerk in de zin van de juiste informatie, voor de juiste persoon, to the point en in begrijpelijke taal’, concludeert Frank van Asten.

Betrouwbaar

Hij typeert Sdu, het bedrijf achter Toxic, als een ‘goede kennisbron’, wat mede te danken is aan de kennis en ervaring die de uitgever opbouwde met de beroemde chemiekaarten. Toen Bakker Magnetics had besloten om een abonnement op Toxic te nemen, kregen de gebruikers een training voor het systeem. Voor Toxic is ook een helpdesk, maar de QHSE-manager van dit Brabantse bedrijf heeft er tot nu toe geen gebruik van gemaakt. ‘Dat is een goed teken. Toxic is betrouwbaar, snel, helder, gebruiksvriendelijk en het systeem is stabiel’, aldus Frank van Asten.