‘Als jij niet weet dat stoffen risico’s met zich meebrengen, handel je daar ook niet naar’

Ronald Schoenmakers
HSE-specialist (Health Safety and Environment) bij Transavia

Back to top
Back to top

Reis je met het vliegtuig, dan merk je op alle fronten dat aan jouw veiligheid wordt gedacht. Bagage wordt streng gecontroleerd en wie zijn paspoort vergeet, kan een plekje in het vliegtuig wel vergeten. Maar hoe is die veiligheid geregeld voor het personeel dat dagelijks met chemische stoffen van het vliegtuig werkt? Ronald Schoenmakers, HSE-specialist (Health Safety and Environment) bij Transavia, vertelt dat op dat gebied nog ruimte is voor verbetering. Met die verbetering houdt hij zich momenteel bezig. “Een behoorlijke uitdaging, want veilig omgaan met chemische stoffen is geen populair onderwerp”, vertelt hij. 

“Dagelijks werken onze medewerkers met zestig verschillende soorten CMR-stoffen. Denk aan motoroliën, kitmaterialen, verf, schoonmaakmiddelen en lijm. Enkele jaren geleden zijn we begonnen deze materialen beter in kaart te brengen en het management hiervan beter te organiseren. Alles begint bij bewustzijn, want als jij niet weet dat de stoffen waarmee je werkt risico’s met zich meebrengen, handel je daar ook niet naar. Daarom begonnen we met cursussen om meer bewustzijn te creëren bij onze medewerkers.”

Veiligheidsbladen beter benutten

“Maar er is meer nodig. Fabrikanten zijn verplicht om veiligheidsbladen met hun chemische middelen mee te leveren. Maar als deze onoverzichtelijk zijn vormgegeven, als ze in een andere taal zijn geschreven of als wij er niets mee doen, dan verliezen ze hun doel. Daarom gebruiken we nu de veiligheidsbladen van Toxic. Die zijn overzichtelijk en gebruiksvriendelijk.

We gaan het management van onze chemische middelen zo inrichten, dat de engineers al in een vroeg stadium beoordelen of er alternatieve, veiligere stoffen als alternatief gebruikt kunnen worden. Ook is het hun taak om waar nodig veiligheidsmaatregelen te nemen, zodat er geen onnodige ongelukken kunnen gebeuren.  De grondwerktuigkundigen gaan actiever aan de slag met de veiligheidsbladen. Alle medewerkers van de Technische Dienst hebben een iPad gekregen met snelkoppelingen naar de veiligheidsbladen van Toxic, zodat ze die altijd bij de hand hebben.”

‘Als jij niet weet dat stoffen risico’s met zich meebrengen, handel je daar ook niet naar’

Ronald Schoenmakers HSE-specialist Transavia.’

Cultuurverandering 

“Wat ze bij Transavia goed hebben begrepen, is dat het veranderen van een cultuur het beste werkt door iemand van binnen de organisatie naar voren te schuiven. Ik werk al ruim dertig jaar bij de luchtvaartmaatschappij en houd me nu bezig met het integreren van een veiligheidsplan. Ik weet wat in de organisatie gebeurt en snap waar de onwetendheid van collega’s wat betreft chemische stoffen vandaan komt. Ik denk dat veel organisaties worstelen met een goede integratie van een veiligheidsplan. Mijn tip is om een HSE-specialist te benoemen die de organisatie goed kent. Van zo iemand nemen medewerkers veranderingen sneller aan.”

 

Wilt u weten waar u staat?