Back to top

Toxic Chemiekaarten®, bij calamiteiten en voordat je begint wil je het zeker weten 

Het werken met chemische producten/gevaarlijke stoffen vraagt om betrouwbare informatie. En dat is precies waarin Chemiekaarten® in voorziet. U weet hierdoor zeker dat u bijvoorbeeld bij calamiteiten beschikt over de juiste actuele stof- en veiligheidsinformatie. Chemiekaarten® bewijst al ruim 30 jaar haar autoriteit.

 • Per chemische stof één pagina met alle relevante gegevens.
 • U ziet zo in één oogopslag wat te doen in geval van calamiteiten.
 • Gevalideerde informatie, door onafhankelijk team van chemische experts.
 • Chemiekaarten bewijst al ruim 30 jaar haar autoriteit.
 • Ruim 1.400 enkelvoudige stoffen met de chemische eigenschappen, gevaarseigenschappen, preventie- en noodmaatregelen in één naslagwerk. 

In editie 2020

 • In deze editie zijn 229 verschillende kaarten bijgewerkt. Bovendien zijn van 10 kaarten de grenswaarden en/of interventiewaarden aangepast.
 • De veranderingen in de 13e aanpassing op de CLP etikettering (Verordening (EU) 2018/1480 van de Commissie van 4 oktober 2018) die vanaf 1 mei 2020 van kracht is, zijn verwerkt in de aangepaste kaarten.

 • De stoffen zijn getoetst op hun aanwezigheid in de meest recente SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen en processen.
 • Tot slot zijn de laatste gegevens van de volledig geregistreerde stoffen volgens de REACH wetgeving opgenomen.

 

Blijf over de laatste veligheidsinfo beschikken 

NIEUW Kent u de Toxic Chemiekaarten® Online al?

Sinds 2019 werken Toxic en Chemiekaarten Online samen om u betrouwbare informatie te bieden over chemische producten via de meest gebruiksvriendelijke online omgeving. Toxic Chemiekaarten® Online bevat de vertrouwde chemiekaarten in digitale vorm met de volgende aanvullende mogelijkheden:

 • U kunt een werkplekinstructiekaart maken van uw chemiekaart.         
 • U heeft uitgebreide rapportagemogelijkheden.
 • U kunt chemiekaarten aan werkplekken en werknemers toewijzen en deze aan hen via een link communiceren.
 • U kunt nu etiketten maken en printen.
 • Daarbij kunt u ook gratis alle Safety Data Sheets inzien die in de Toxic database zijn opgenomen. Naast de betrouwbare informatie van de pure chemische stoffen in de chemiekaarten, heeft u via Toxic dus ook toegang tot de Safety Data Sheets van chemische producten zoals deze worden verstrekt door de leverancier.

Neem snel een abonnement op Toxic Chemiekaarten Online (met boek). 

Bekijk welke abonnementsopties Toxic Chemiekaarten® we voor u hebben