Back to top

Toxic Chemiekaarten® 2022, bij calamiteiten en voordat je begint wil je het zeker weten 

Het werken met chemische producten/gevaarlijke stoffen vraagt om betrouwbare informatie. En dat is precies waarin Chemiekaarten® in voorziet. U weet hierdoor zeker dat u bijvoorbeeld bij calamiteiten beschikt over de juiste actuele stof- en veiligheidsinformatie. Chemiekaarten® bewijst al ruim 30 jaar haar autoriteit. 

 

 • Per chemische stof één pagina met alle relevante gegevens.
 • U ziet zo in één oogopslag wat te doen in geval van calamiteiten.
 • Gevalideerde informatie, door onafhankelijk team van chemische experts.
 • Chemiekaarten bewijst al ruim 30 jaar haar autoriteit.
 • Ruim 1.400 enkelvoudige stoffen met de chemische eigenschappen, gevaarseigenschappen, preventie- en noodmaatregelen in één naslagwerk. 

In editie 2022

 • In de 37ste editie van het chemiekaartenboek zijn alle kaarten gecheckt en op basis daarvan zijn er ruim 500 kaarten bijgewerkt naar de huidige stand van zaken.
 • De veranderingen in de 17e aanpassing op de CLP indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels (Verordening (EU) 2021/849 van 11 maart 2021) die reeds in werking is getreden en die van toepassing is met ingang van 17 december 2022, zijn verwerkt in de kaarten.
 • De stoffen in het boek zijn getoetst op hun aanwezigheid in de meest recente SZW-lijst van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van kankerverwekkende stoffen en processen (1 juli 2021) en daar waar noodzakelijk zijn de kaarten aangepast.
 • Daarnaast zijn de meest recente wettelijke grenswaarden, interven­tiewaarden, DNEL’s, PNEC’s en de ADR transportwetgeving in de kaarten verwerkt. Waar nodig zijn ook de registers bijgewerkt.

Blijf over de laatste veligheidsinfo beschikken 

Kent u de Toxic Chemiekaarten® Online al?

Sinds 2019 werken Toxic en Chemiekaarten samen om u ook de betrouwbare informatie van de Chemiekaarten aan te bieden via een moderne online omgeving. Toxic Chemiekaarten Online bevat de vertrouwde Chemiekaarten in digitale vorm en met de aanvullende mogelijkheden van de online Toxic Safety Solution:

 • U heeft een online werkplekinstructiekaart van uw digitale Chemiekaart.
 • U kunt Chemiekaarten en de bijbehorende werkplekinstructiekaarten aan werkplekken en werknemers toewijzen en deze met hen delen via een hyperlink.
 • U heeft uitgebreide rapportagemogelijkheden.
 • U kunt etiketten maken van uw Chemiekaarten en deze printen.

Daarbij kunt u ook gratis alle Safety Data Sheets inzien die in de Toxic database zijn opgenomen.

Neem snel een abonnement op Toxic Chemiekaarten Online (met boek). 

Bekijk welke abonnementsopties Toxic Chemiekaarten® we voor u hebben