Toxic: Alles onder controle

Back to top

Toxic® en Chemiekaarten werken samen en vullen elkaars (stof)informatie aan.

Op het gebied van veilig werken met chemische producten hebben twee belangrijke merken hun krachten gebundeld. Namelijk Toxic® en Chemiekaarten.  

Toxic® is bekend van de online applicatie Toxic® Safety Solution (www.toxic.nl) voor registratie SDS-en, controle SDS-en en communicatie van werkplekinstructiekaarten met database van 40.000 Safety Data Sheets (SDS-en). Maandelijks worden aan Toxic® Safety Solution honderden SDS-en en werkplekinstructiekaarten (WIK) toegevoegd en geactualiseerd.

Chemiekaarten is ‘De Gele Bijbel’ die 1.400 enkelvoudige (zuivere) stoffen behandelt. Chemiekaarten beschrijft niet alleen de fysische en chemische eigenschappen van een stof. Er is ook ruim aandacht voor preventie- en noodmaatregelen. Daar vinden Toxic® en Chemiekaarten elkaar. Zie waar ze elkaar aanvullen.

Elkaars stofinformatie gecombineerd met werkinstructie en preventie- en noodmaatregelen maakt de combinatie zeer interessant voor gebruikers van beide producten. Op deze wijze ontstaat er een database met bron aan stoffen- en veiligheidsinformatie die binnen Europa zeer uniek is.  

Chemiekaarten in Toxic