Back to top

NIEUW Toxic® blootstellingsdraaischijven

Volgende stap na het wettelijk stoffenregister is het schatten en/of meten van blootstelling

U heeft uw chemische producten geïnventariseerd en uw wettelijk stoffenregister op orde (geïnventariseerd en actief bijgehouden door Toxic Safety Solutions). U heeft nu inzichtelijk welke chemische stoffen/producten volgens REACH en de SZW-lijst kankerverwekkend, mutageen of reprotoxisch (CMR) zijn.

De volgende stap is om op basis van die CMR classificatie in uw stoffenregister prioriteiten te stellen en te beginnen met het schatten of meten van blootstelling aan de meest gevaarlijke CMR chemische stoffen/producten. Aan de hand van die uitkomsten wilt u de juiste maatregelen nemen om uw medewerkers te beschermen. Deze uitkomsten kunt u per werkplek vermelden en tonen in rapportages via Toxic Safety Solution.

Blootstellingschattingsmodellen

Er is een groot aantal (gratis) modellen om de mate van blootstelling aan stoffen te schatten denk aan ECETOC-TRA 2 & 3, ART, Stoffenmanager, MEASE, etc. EMKG uit Duitsland is een blootstellingmodel welke wij voor u hebben geselecteerd, vertaald en gratis ter beschikking stellen. Het betreft blootstellingen via de huid en via de lucht door inademen. Gebruik deze nieuwe gratis Toxic EMKG draaischijven en bepaal welke beschermingsmaatregelen niveau's u moet treffen.

De EMKG draaischijven zijn een REACH 1 tier tool, gemakkelijk te hanteren en praktisch in gebruik met een duidelijke Nederlandse handleiding met beschermingsmaatregelen die u kunt gelijk kunt downloaden. Maak gebruik van deze gratis service van Toxic om uw medewerkers goed te beschermen. Download de handleiding (u krijgt de link na aanvraag per e-mail toegestuurd), de schijf krijgt u per post toegestuurd. 

Let op: daadwerkelijk de blootstelling meten heeft altijd de voorkeur boven het schatten via blootstellingsmodellen.

Toxic® Blootstellingsdraaischijven

Toxic® blootstellingsdraaischijf Huid

De EMKG-draaischijf Huid helpt u bij het schatten van het huidblootstellingsniveau en bij de te nemen maatregelen om veilig te werken met chemische producten/gevaarlijke stoffen. Vraag de EMKG-draaischijf Huid aan en maak hiermee een eerste inschatting van de huidblootstelling. Hiermee zorgt u dat u uw medewerkers op een juiste manier beschermt. 

Na het invullen van het aanvraagformulier ontvangt u per e-mail de handleiding, met de beschermingsrichtlijnen, voor het gebruik van de EMKG-draaischijf. De draaischijf zelf wordt per post toegestuurd. 

NIEUW Toxic® blootstellingsdraaischijf Inademen

De EMKG-draaischijf Inademen helpt u bij het schatten van het blootstellingsniveau en bij de te nemen maatregelen om veilig te werken met chemische producten/gevaarlijke stoffen. Vraag de EMKG-draaischijf Inademen aan en maak hiermee een inschatting van de blootstelling. De schijf helpt u uw medewerkers te beschermen. 

Na het invullen van het aanvraagformulier ontvangt u per e-mail de handleiding, met beschermingsrichtlijnen, voor het gebruik van de EMKG-draaischijf. De draaischijf zelf wordt per post toegestuurd.