Back to top

Toxic Whitepapers

NIEUW Wegwijzer voor de stoffenlijsten gevaarlijke stoffen

Deze nieuwe whitepaper bevat gedetailleerde informatie over elke belangrijke stoffenlijs. Zoals, de wettelijke verplichtingen en welke informatie u waar over deze stoffenlijst kunt vinden. Een unieke Toxic whitepaper die voor het eerst al deze informatie groepeert en overzichtelijk in context plaatst.

Hoe maak ik een wettelijk stoffenregister?

De basis voor chemische veiligheid is de inventarisatie, registratie en bijhouden van het wettelijk verplichte stoffenregister. Maar welke informatie moet je registreren en bijhouden, hoe lang bewaren en hoe controleer je deze info op juistheid. 

De zin en onzin van blootstellings-berekening

Voor chemische producten geldt dat de blootstelling beoordeeld dient te worden. De gevonden blootstellingsconcentraties moeten met de grenswaarden worden vergeleken. Lees meer in deze whitepaper. Bekijk ook onze blootstellingstraining/advies

Vervangingsbeleid gevaarlijke stoffen/chemische producten

Er wordt ingegaan op het belang van vervanging van gevaarlijke chemische stoffen. Daarna wordt, met voorbeelden, beschreven hoe dat kan worden gerealiseerd. Lees deze whitepaper als je hiermee bezig bent.

Isocyanaten en PUR

In deze whitepaper behandelt TNO de giftigheid van de isocyanaten aan de hand van hetgeen bekend is over het diisocyanaat MDI, dat veelal de basis vormt voor gespoten PUR-schuim. Deze unieke whitepaper geeft inzicht en anwoorden. Download hem snel.

PGS 15 Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen

De PGS 15-richtlijn stelt eisen aan de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen. De PGS 15-richtlijn is de meest gebruikte richtlijn uit PGS die ca. 35 richtlijnen bevat. Deze whitepaper van Wim van Alphen bespreekt de PGS 15 in 25 pagina's. Download hem snel.

Chemische veiligheid op de werkplek

Chemische veiligheid op de werkplek is noodzakelijk. Er zijn veel soorten werkplekken, allemaal met de gemeenschappelijke noemer dat er chemische stoffen worden gebruikt. Dit gebruik is in te delen in fases. Download deze whitepaper.

 

 

Van een VIB een werkplek-instructiekaart maken

Het Veiligheids-informatieblad (VIB) is opgebouwd uit 16 hoofdstukken met informatie over o.a. de gevaarseigenschappen van het product. Dit is de basis van de WIK. Lees deze whitepaper. 

Corona: beoordelen van de geschiktheid van werkruimtes

Veel medewerkers kunnen niet thuiswerken. En moeten naar hun werkplek. Maar hoe beoordeel je of dit qua werkruimte verantwoord is? Veel bedrijven nemen allerlei maatregelen, maar zijn dit wel de juiste maatregelen?

EU GHS gevaarlijke stoffen

EU-GHS is een afgeleide van de VN-GHS. EU-GHS heeft WMS (Wet Milieugevaarlijke Stoffen, preparaten richtlijn) vervangen. Lees alles over EU-GHS in deze whitepaper.

Gedragsverandering bereiken met behulp van veiligheids-communicatie

Een belangrijke component van een veilige werkplek is de werknemer zelf. Haar/zijn gedrag bepaalt voor een heel groot deel hoe veilig het echt is. Deze whitepaper geeft handreikingen hoe dat gedrag ‘te organiseren’ is.

Uitgebreide RI&E Gevaarlijke stoffen voor professionals

De juiste maatregelen treffen om veilig te werken met gevaarlijke stoffen begint met een goede RI&E gevaarlijke stoffen. Deze RI&E is niet makkelijk te maken. Deze whitepaper is zeer uitgebreid en helpt je hier mee.

Mis deze kans niet. Download hem.

Back to top

Nieuws over veilig werken met gevaarlijke stoffen