Toxic: Alles onder controle

Back to top

Toxic Whitepaper Serie

Chemische veiligheid op de werkplek

Chemische veiligheid op de werkplek is noodzakelijk. Er zijn veel soorten werkplekken, allemaal met de gemeenschappelijke noemer dat er chemische stoffen worden gebruikt. Dit gebruik is in te delen in fases. Download deze whitepaper.

De zin en onzin van blootstellings-berekening

Voor chemische producten geldt dat de blootstelling beoordeeld dient te worden. De gevonden blootstellingsconcentraties moeten met de grenswaarden worden vergeleken. Lees meer in deze whitepaper. Bekijk ook onze blootstellingstraining/advies

Vervangingsbeleid gevaarlijke stoffen/chemische producten

Er wordt ingegaan op het belang van vervanging van gevaarlijke chemische stoffen. Daarna wordt, met voorbeelden, beschreven hoe dat kan worden gerealiseerd. Lees deze whitepaper als je hiermee bezig bent.

Een introductie op de RI&E

U bent nu met de RI&E (gevaarlijke stoffen) bezig en heeft deze iets te lang laten liggen?

Download dan deze whitepaper 'introductie op de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)'. Hoe zat het ook al weer. Bereid u goed voor.

EU GHS gevaarlijke stoffen

EU-GHS is een afgeleide van de VN-GHS. EU-GHS heeft WMS (Wet Milieugevaarlijke Stoffen, preparaten richtlijn) vervangen. Lees alles over EU-GHS in deze whitepaper.

Uit VIB een werkplek-instructiekaart maken

Het Veiligheids-informatieblad (VIB) is opgebouwd uit 16 hoofdstukken met informatie over o.a. de gevaarseigenschappen van het product. Dit is de basis van de WIK. Lees deze whitepaper. 

Back to top

Nieuws over veilig werken met gevaarlijke stoffen