Back to top

Voor de veiligheidsprofessional die meer wil weten over chemische veiligheid.

 

CCSE® opleiding combinatie van wettelijke kaders, chemische basiskennis en praktische safety toepasbaarheid

In de praktijk spreken wij veel veiligheidsfunctionarissen die aangeven dat zij behoefte hebben aan praktische en toepasbare kennis over wetgeving, en tevens aan een verdieping van hun kennis over veilig werken met chemische producten.

 

De CCSE-opleiding speelt in op deze wens. In overleg met de board van de stichting CCSE® (zie www.ccse.nl) is een curriculum ontwikkeld dat intensief, doordacht en vooral praktijkgericht is. 

 

3 SKO punten/ 6 CCSE PO punten

  

   

 

 

 

 

 

 

Unieke opleiding in Nederland

Na het volgen is uw kennis over chemische veiligheid en wetgeving up-to-date, u herkent situaties en weet deze te voorkomen. 

CCSE-opleiding is de enige opleiding in Nederland op het gebied van chemische veiligheid met een certificering. Zo blijft u op de hoogte en ontwikkelt u zich als professional en expert. 

 

Een gedetailleerde en praktisch uit te voeren RI&E gevaarlijke stoffen is bijvoorbeeld nu gemakkelijk te maken of aan te scherpen. Tevens kunt u SDS-en lezen en deze vertalen naar werkplekinstructiekaarten, wordt ingegaan op opslag, kent u de verschillende PBM’s, wordt u chemie basiskennis bijgespijkerd, weet u welke maatregelen u kunt treffen en hoe u deze kunt communiceren. U wordt en blijft adviesvaardig met CCSE.

 

 

 

Ervaring van klanten

Interstream Barging - Ton Mol, Safety Advisor

We hebben Ton 3 vragen gesteld over CCSE. Dit waren zijn antwoorden.

Waarom heeft u gekozen voor CCSE?

Wij als organisatie wilde onze kennis verbreden in de omgang met chemische stoffen, omdat de wetgeving m.b.t. vervoer niet op al onze vragen een passend antwoord bood.

Hoe heeft u de opleiding ervaren?

De opleiding was zwaar, maar zeer leerzaam. De kennis van de docent was van een zeer hoog niveau, en deze wist op een zeer praktische manier zijn kennis te delen. Bijgeleverde documentatie was duidelijk en compleet. De groepsgrootte was niet al te groot (10 tot 12 personen), wat ruimte bood voor veel interactie en discussie.

Op welke wijze heeft CCSE bijgedragen aan uw professionele ontwikkeling en uitoefenen van uw professie?

Door de extra kennis over met name blootstelling maken we een nieuwe RI&E voor onze schepen, en kunnen we aangeleverde Safety Data Sheet nog beter interpreteren.

Milieu Environment - Aris Begemann, Eigenaar

Bij het verkrijgen van de eerste informatie van de nieuwe opleiding CCSE viel me meteen de breedheid van de opleiding op.

 Inzicht en verdieping

In mijn ogen worden alle aspecten van de opslag en werken met gevaarlijke stoffen behandeld. Het heeft mijn inzicht in de materie enorm verdiept.

Voorkomen gevaarlijke situaties

Als handelaar in gevaarlijke afvalstoffen ben ik me er veel meer nog dan in het verleden bewust geworden van de mogelijk gevaarlijke situaties die kunnen ontstaan en het voorkomen ervan.

Internationale opleiding

CCSE is internationaal en wordt ook in Frankrijk gegeven.In de nabije toekomst wordt CCSE ook in andere landen uitgerold.

Praktijkgericht

De opleiding CCSE is praktijkgericht ingestoken. Het verschil wordt gemaakt in de praktijk. Deze CCSE opleidingen zijn de perfecte aanvulling op het gebied van chemische veiligheid op de MVK of HVK-opleiding.

CCSE is zeer populair

CCSE heeft meer dan 300 deelnemers de afgelopen twee jaar gehad. De waardering is zelfs een 8,1. De titel kom je vaak op LinkedIn tegen.