Back to top

Voor de veiligheidsprofessional die meer wil weten over chemische veiligheid.

 

CCSE® opleiding combinatie van wettelijke kaders, chemische basiskennis en praktische safety toepasbaarheid

In de praktijk spreken wij veel veiligheidsfunctionarissen die aangeven dat zij behoefte hebben aan praktische en toepasbare kennis over wetgeving, en tevens aan een verdieping van hun kennis over veilig werken met chemische producten.

 

 

De CCSE-opleiding speelt in op deze wens. In overleg met de board van de stichting CCSE® (zie www.ccse.nl) is een curriculum ontwikkeld dat intensief, doordacht en vooral praktijkgericht is. 3 SKO punten/ 6 CCSE PO punten

  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

   

Unieke opleiding in Nederland

CCSE-opleiding is de enige opleiding in Nederland op het gebied van chemische veiligheid met een certificering. Zo blijft u op de hoogte en ontwikkelt u zich als professional en expert. 

 

Na het volgen van de CCSE® opleiding is uw kennis over chemische veiligheid en wetgeving up-to-date, herkent u gevaarlijke situaties en weet u deze te voorkomen. Een gedetailleerde en praktisch uit te voeren RI&E gevaarlijke stoffen is bijvoorbeeld nu gemakkelijk te maken of aan te scherpen. Tevens kunt u SDS-en lezen en deze vertalen naar werkplekinstructiekaarten, wordt er ingegaan op opslag, kent u de verschillen tussen de verschillende stoffenlijsten, kent u de verschillende PBM’s, wordt uw basiskennis omtrent chemie bijgespijkerd, blootstelling en weet u welke maatregelen u kunt treffen en hoe u deze kunt communiceren.

 

CCSE® ook Online te volgen

De CCSE® opleiding ook online te volgen via in totaal 9 online blokken. Deze kunt u in uw eigen tijd volgen met ondersteuning van een leercoach waar u een uur lang uw vragen aan kunt stellen. Zodoende kunt u ook CCSE® flexibel en met thuisstudie volgen zonder dat het uw werkgever of uw eigen adviesbureau kostbare tijd kost. CCSE® Online is de efficiënte manier om de CCSE® leerstof tot u te nemen en uw leerdoelen op het gebied van chemische veiligheid te behalen.

 

Meer weten over CCSE® Online bel met 070 3780162. Bekijk ook de subsidiemogelijkheden.

    

 

CCSE Online

Ervaring van klanten

Interstream Barging - Ton Mol, Safety Advisor

We hebben Ton 3 vragen gesteld over CCSE. Dit waren zijn antwoorden.

Waarom heeft u gekozen voor CCSE?

Wij als organisatie wilde onze kennis verbreden in de omgang met chemische stoffen, omdat de wetgeving m.b.t. vervoer niet op al onze vragen een passend antwoord bood.

Hoe heeft u de opleiding ervaren?

De opleiding was zwaar, maar zeer leerzaam. De kennis van de docent was van een zeer hoog niveau, en deze wist op een zeer praktische manier zijn kennis te delen. Bijgeleverde documentatie was duidelijk en compleet. De groepsgrootte was niet al te groot (10 tot 12 personen), wat ruimte bood voor veel interactie en discussie.

Op welke wijze heeft CCSE bijgedragen aan uw professionele ontwikkeling en uitoefenen van uw professie?

Door de extra kennis over met name blootstelling maken we een nieuwe RI&E voor onze schepen, en kunnen we aangeleverde Safety Data Sheet nog beter interpreteren.

Milieu Environment - Aris Begemann, Eigenaar

Bij het verkrijgen van de eerste informatie van de nieuwe opleiding CCSE viel me meteen de breedheid van de opleiding op.

 Inzicht en verdieping

In mijn ogen worden alle aspecten van de opslag en werken met gevaarlijke stoffen behandeld. Het heeft mijn inzicht in de materie enorm verdiept.

Voorkomen gevaarlijke situaties

Als handelaar in gevaarlijke afvalstoffen ben ik me er veel meer nog dan in het verleden bewust geworden van de mogelijk gevaarlijke situaties die kunnen ontstaan en het voorkomen ervan.

Internationale opleiding

CCSE is internationaal en wordt ook in Frankrijk gegeven.In de nabije toekomst wordt CCSE ook in andere landen uitgerold.

Praktijkgericht

De opleiding CCSE is praktijkgericht ingestoken. Het verschil wordt gemaakt in de praktijk. Deze CCSE opleidingen zijn de perfecte aanvulling op het gebied van chemische veiligheid op de MVK of HVK-opleiding.

CCSE is zeer populair

CCSE heeft meer dan 300 deelnemers de afgelopen twee jaar gehad. De waardering is zelfs een 8,1. De titel kom je vaak op LinkedIn tegen.