Back to top

Toxic®: Wij werken aan een wereld waarin werk geen leven meer kost

Toxic® ondersteunt u bij veilig werken met chemische producten en gevaarlijke stoffen. Dit doen wij volgens drie pijlers van ons full service concept wat aansluit op uw praktisch werkproces.  

Toxic® Solutions, Toxic® Advisering en Toxic® Opleidingen.

Wij kunnen voor u via Toxic Safety Solutions uw wettelijke verplichte stoffenregister onderhouden met bijbehorende communicatie van de werkplekinstructiekaarten naar de werkvloer aangevuld met blootstellingsberekeningen en het maatregelenpakket. We geven advies, doen metingen en zorgen bovendien dat de werkvloer en verantwoordelijke professionals het juiste kennisniveau hebben om de gezondheidsrisico's uit te sluiten of te beperken.

Zo heeft u zelf meer tijd over om u te richten op het nemen van maatregelen voor de werkvloer. Daar maakt u het verschil.

inspectie-SZW is bekend met Toxic Safety Solutions.

Back to top

De Inspectie SZW stappen bij veilig werken met gevaarlijke stoffen/chemische producten

Bij elke stap een oplossing

 

                                 Download                                                 Download                                                   Download                                                   Download

 

Laatste nieuws

Advies verkenning kennisinfrastructuur stoffengerelateerde beroepsziekten

Op basis van de brief van de Staatssecretaris van SZW van 9 november 2020 is een verkenning uitgevoerd naar een verbeterde kennisinfrastructuur voor stoffengerelateerde beroepsziekten, ten behoeve...

Infosessie Agentschap Vlaanderen: Waarom is REACH ook belangrijk voor uw onderneming?

Niet enkel welke verplichtingen, maar ook welke rechten en welke opportuniteiten brengt REACH voor u mee? In deze sessie willen wij bewustzijn creëren rond REACH. We gaan...

Werken met gevaarlijke stoffen voor een huisschilder niet zonder risico

Vóór zijn overlijden stelde de man zijn werkgever aansprakelijk. De erfgenamen van de man begonnen een procedure tegen de werkgever. Deze kwestie was al tot de Hoge Raad geweest
Back to top

Nieuws over veilig werken met gevaarlijke stoffen