Back to top

Toxic®: Wij werken aan een wereld waarin werk geen leven meer kost

Toxic® ondersteunt u bij veilig werken met chemische producten en gevaarlijke stoffen. Dit doen wij volgens drie pijlers onze veiligheidsapplicaties, opleidingen en advies met als uitgangspunt uw praktisch werkproces.  

Toxic® Solutions, Toxic® Advisering en Toxic® Opleidingen.

U als veiligheidsprofessional houdt uw wettelijk gevaarlijke stoffenregister goed up-to-date volgens de verschillende wettelijke stoffenlijsten en ook de blootstelling aan gevaarlijke stoffen toetst u aan de grenswaarden. U bent hier echter veel tijd aan kwijt . Terwijl uw functieomschrijving meer inhoudt dan stoffenadministratie of het doen van bloostellingsberekeningen alleen. U wilt het goed doen maar er wordt meer van u verwacht. Dit speelt bij veel bedrijven. Er is daarom de trend gaande om administratieve veiligheidsprocessen te automatiseren via aplicaties. 

Toxic helpt u om deze administratieve specialistische taken te professionaliseren zodat u meer tijd heeft om het verschil op de werkvloer te maken via bijvoorbeeld beter toezicht of door meer voorlichting.

Wij zullen voor u via Toxic Safety Solutions uw wettelijke verplichte stoffenregister onderhouden met bijbehorende communicatie van de werkplekinstructiekaarten voor de werkvloer. Deze basis vullen we voor u aan met blootstellingsberekeningen en het maatregelenpakket wat hier op aansluit.

Naast Toxic Safety Solutions geven we u advies, doen metingen en zorgen bovendien dat de werkvloer en verantwoordelijke professionals het juiste kennisniveau hebben om de gezondheidsrisico's uit te sluiten of te beperken.

Zo heeft u zelf meer tijd over om u te richten op het nemen van maatregelen voor de werkvloer. Daar maakt u het verschil.

inspectie-SZW is bekend met Toxic Safety Solutions.

 

Laatste nieuws

TNO-onderzoek naar werken met gevaarlijke stoffen

TNO voert momenteel een project uit rondom veilig en gezond werken. Daarin wordt onderzocht welke behoeften werkgevers hebben op het gebied van preventie van gezondheidsrisico’s door het...

ILT controleert komende dagen logistieke bedrijven op BES-eilanden

Inspecteurs gevaarlijke stoffen van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) bezoeken van 27 september tot en met 4 oktober in Caribisch Nederland. Zij houden inspecties en audits...

Nuchtere en realistische aanpak van de gezondheidsrisico's bij aantreffen van asbest

Wanneer ergens asbest wordt aangetroffen of wanneer men geconfronteerd wordt met een asbestincident dan roept dat in de omgeving vaak veel emoties, angst en onzekerheid op. Dit...

Back to top

Nieuws over veilig werken met gevaarlijke stoffen