Back to top

Waarom doen we wat we doen

 

Veilig werken moet volgens ons de standaard zijn. Helaas maken de complexe wetgeving en voortschrijdende wetenschappelijke inzichten dit niet eenvoudig. Dat begrijpen wij als geen ander. Daarom nemen wij samen met u de verantwoordelijkheid om dit aan te pakken. Zo werken wij samen aan een wereld waarin werk geen leven meer kost.

Welke stappen kunt u nemen om veilig te werken met gevaarlijke stoffen binnen uw organisatie?

Werken met gevaarlijke stoffen in cijfers

1 op de 6 medewerkers (ruim 1 miljoen Nederlanders) heeft te maken met gevaarlijke stoffen op het werk. Daardoor lopen zij het risico om ziek te worden. 

40% van de ziektelast door ongunstige arbeidsomstandigheden komt door werken met gevaarlijke stoffen.

Van alle sterfgevallen door werken met gevaarlijke stoffen in Nederland is 80% gepensioneerd en 20% werkend.

Jaarlijks sterven er ongeveer 4.100 mensen aan beroepsziekten, waarvan 3.000 als gevolg van stoffenblootstelling. Waarvan de meest voorkomende oorzaak kanker is, met 2.100 doden.

Risico's van werken met gevaarlijke stoffen

Schade ontstaat door contact met de huid, inademing via neus of mond, of door ingestie (inname door de mond via voedsel, verontreinigde handen).

 


Werken met chemische producten kan directe gezondheidsschade veroorzaken of problemen op langer termijn zoals astma en kanker. 

Ontwikkelingen omtrent veilig werken met gevaarlijke stoffen

Uitbreiding capaciteit Nederlandse Arbeidsinspectie (2020-2024)


Er komt een expertisecentrum voor stoffengerelateerde beroepsziekten (2022)


Commissie Vergemakkelijking Schadeafhandeling bij Beroepsziekten (mei 2020)

 WELKE STAPPEN KUNT U NEMEN OM VEILIG TE WERKEN MET GEVAARLIJKE STOFFEN BINNEN UW ORGANISATIE?

 

  

 

Laatste nieuws

Nieuwe SZW-lijst 3 januari 2022 is verschenen

De nieuwe SZW-lijst met kankerverwekkende stoffen en processen, mutagene stoffen en met voor de voortplanting giftige stoffen is 3 januari 2022 verschenen. Belangrijkste wijzigingen zijn:

    ...

Iesja Westerbeek, voor een veiligere werkvloer

“Je kunt ons zien als sparringspartner voor bedrijven die met chemische producten werken”, zegt Iesja Westerbeek, hoofd redactie bij Toxic. Klanten nemen bij het in Den Haag...

Arbeidsinspectie Hoogrisicobedrijven

Bedrijven waarin gewerkt wordt met gevaarlijke stoffen, zijn bedrijven met grote risico’s. Dit zijn vooral bedrijven werkzaam in de sectoren Kunststof en Rubber. Bedrijven met een grote...