Back to top

Toxic®: Wij werken aan een wereld waarin werk geen leven meer kost

Toxic® ondersteunt u bij veilig werken met chemische producten en gevaarlijke stoffen. Dit doen wij volgens drie pijlers onze veiligheidsapplicaties, opleidingen en advies met als uitgangspunt uw praktisch werkproces.  

Toxic® Solutions, Toxic® Advisering en Toxic® Opleidingen.

U als veiligheidsprofessional houdt uw wettelijk gevaarlijke stoffenregister goed up-to-date volgens de verschillende wettelijke stoffenlijsten en ook de blootstelling aan gevaarlijke stoffen toetst u aan de grenswaarden. U bent hier echter veel tijd aan kwijt . Terwijl uw functieomschrijving meer inhoudt dan stoffenadministratie of het doen van bloostellingsberekeningen alleen. U wilt het goed doen maar er wordt meer van u verwacht. Dit speelt bij veel bedrijven. Er is daarom de trend gaande om administratieve veiligheidsprocessen te automatiseren via aplicaties. 

Toxic helpt u om deze administratieve specialistische taken te professionaliseren zodat u meer tijd heeft om het verschil op de werkvloer te maken via bijvoorbeeld beter toezicht of door meer voorlichting.

Wij zullen voor u via Toxic Safety Solutions uw wettelijke verplichte stoffenregister onderhouden met bijbehorende communicatie van de werkplekinstructiekaarten voor de werkvloer. Deze basis vullen we voor u aan met blootstellingsberekeningen en het maatregelenpakket wat hier op aansluit.

Naast Toxic Safety Solutions geven we u advies, doen metingen en zorgen bovendien dat de werkvloer en verantwoordelijke professionals het juiste kennisniveau hebben om de gezondheidsrisico's uit te sluiten of te beperken.

Zo heeft u zelf meer tijd over om u te richten op het nemen van maatregelen voor de werkvloer. Daar maakt u het verschil.

inspectie-SZW is bekend met Toxic Safety Solutions.

 

Back to top

De Inspectie SZW stappen bij veilig werken met gevaarlijke stoffen/chemische producten

Back to top

Bij elke stap een oplossing

 

                                 Download                                                 Download                                                   Download                                                   Download

 

Laatste nieuws

Ontheffing indienen van de vervangingsplicht voor lijmen en verven in binnensituaties

De ontheffing kan worden verleend in gevallen waarin het technisch niet mogelijk is om onschadelijke of minder schadelijke stoffen of producten te gebruiken dan vluchtige organische stoffen...

Inspecteurs SZW Hans Bastiaans en Winni de Groot over hun gezamenlijke inspectietraject bij Allnex.

Een bedrijf is wettelijk verplicht om kankerverwekkende en andere schadelijke stoffen te vervangen voor zover dit technisch uitvoerbaar is.

Normconcept Bepaling van pyrrolizidine alkaloïden in diervoeder

Er zijn al veel normen ontwikkeld om schadelijke stoffen te detecteren in diervoeder. Tot op heden nog niet voor het bepalen van pyrrolizidine alkaloïden terwijl dieren hier...

Back to top

Nieuws over veilig werken met gevaarlijke stoffen