Toxic: Alles onder controle

Back to top

Benchmark Chemische Veiligheid

Ter voorbereiding op een nieuwe operationele standaard voor het veilig werken met chemische producten heeft TOXIC een Quick scan ontwikkeld. 

Deze scan op het gebied van chemische veiligheid is ter ondersteuning van de verkenning naar een nieuwe operationele standaard dan wel richtlijn welke aanvullend is op de reeds bestaande wetgeving.

 Om dit te kunnen doen hebben we goed inzicht in processen en Key Safety Area’s nodig. Om zo het veilig werken op de werkvloer met chemische producten goed te kunnen laten plaatsvinden conform wetgeving, maar ook daarbuiten. De doelstelling staat voorop dat werknemers in staat zijn om veilig te kunnen werken met gevaarlijke stoffen/chemische producten. Vul de scan in u helpt hierbij.

Doelstellingen Scan

Complete umfeld

 • Veilig werken binnen de eigen organisatie
 • In relatie tot de gehele bedrijfskolom (leveranciers, contractors, klanten etc.)
 • In relatie tot de internationale markt/ bedrijfskolom.
 • In relatie tot de internationale safety regulations en recht.

Toetsing Internationaal

 • REACH is Europese wetgeving
 • De markt voor chemische producten is internationaal
 • Externe veiligheid is  een Internationaal vraagstuk en de impact is vergelijkbaar met Interne veiligheid 

Communicatie

 • Communicatie naar de werkvloer voor daadwerkelijke veiligheid
 • Communicatie naar eindklant voor borging veilgheid en onderscheidend UPS
 • Communicatie naar Inkoop
 • Communicatie naar HR
 • Communicatie naar Directie en OR
Back to top

Beoordeel of jouw organisatie (nog steeds) risico's loopt op het gebied van werken met chemische producten.

 

 

  

 

 

 

 

Back to top

Meld u aan voor de e-mailnieuwsbrief over werken met chemische producten

Onze nieuwsbrief informeert u over chemische producten en veilig werken binnen uw organisatie.