Toxic: Alles onder controle

Back to top

Toxic® Training blootstelling op locatie

Back to top

Programma Toxic® Training blootstelling, op locatie

13.00 uur Aanvang 

  • Advies bij inventarisatie
  • Advies bij prioritering
  • Avies bij vaststellen blootstelling scenario’s (welke scenario’s zijn er in de organisatie met 1 product: zoals mengen, gebruik afval, enz)
  • Welke gegevens moeten er worden verzameld om een blootstellingsscenario te kunnen maken: (register, eigenschappen,grenswaarden, enz)

14.30 uur - 14.45 uur Pauze

  • Welke tools kan men gebruiken of is meten beter (vooral bij zeer adequate bron bestrijding is meten vaak makkelijker.
  • Advies bij het vaststellen van technische maatregelen (afzuiging, etc)
  • Advies bij het vaststellen van Organisatorische maatregelen (uitgifte stoffen,gesloten ruimten, etc)
  • Advies bij het vaststellen van informatie maatregelen (WIK, etc)
  • Advies bij het maken werknemerslijst (met versnelling door vast te stellen op functie)
  • Advies bij het maken PBM lijst (ook per functie)

16.30 uur Napraten

€ 499,- excl. BTW p.p.

*Toxic als onderdeel van Sdu BV gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Wanneer u een document download of een andere door ons aangeboden mediavorm zoals webinar of tool dan kunt u meer informatie worden aangeboden, dan wel kunt u benaderd worden door een van onze adviseurs.

Meer hierover leest u in onze voorwaarden